płk prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wiktor Kamiński

specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

Kierownik Kliniki Endokrynologii i Terapii Izotopowej CSK MON WIM w Warszawie
gkam@wim.mil.pl

O mnie

Kamiński Grzegorz Wiktor

Płk prof. dr hab. n. med., profesor nauk medycznych  

  1. ur. 28.07.1963, Warszawa; dziedzina: nauki medyczne; dyscyplina: 21, 56;

tytuł rozprawy doktorskiej: Czynność lewej komory serca u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów;   

tytuł rozprawy habilitacyjnej: Wpływ leczenia radiojodem subklinicznej nadczynności tarczycy na układ sercowo – naczyniowy;

specjalności: endokrynologia, kardiologia, choroby wewnętrzne, medycyna nuklearna; miejsce pracy: Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, Klinika Endokrynologii i Terapii Izotopowej, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa – profesor zwyczajny (2015 r.), kierownik Kliniki Endokrynologii i Terapii Izotopowej od 2003 roku;

studia – Wojskowa Akademia Medyczna  w Łodzi Wydział Lekarski (1988 r.);

Podyplomowe  – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie w zakresie: Zarządzanie innowacją w sektorze zdrowia (2013 r.)

Stopnie i tytuły naukowe:

dr n. med.  – Wojskowa Akademia Medyczna –   2001 rok;

dr hab. n. med.  – Wojskowy Instytut Medyczny –  styczeń 2009 roku;

prof. n. med. – Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej –  marzec 2014 roku.

specjalizacja I st.: choroby wewnętrzne 1993; specjalizacja II st.: choroby wewnętrzne 1995, kardiologia 1997, endokrynologia 2002, medycyna nuklearna 2012;

liczba publikacji 285 (łącznie), IF: 51.316; MNiSW: 816.5 pkt. (do marca 2017r.)

promotor sześciu rozpraw na stopień doktora nauk medycznych.

Kierownik specjalizacji:  trzech lekarzy, którzy uzyskali tytuł specjalisty w w dziedzinie chorób wewnętrznych i czterech w dziedzinie endokrynologii.  Aktualnie opiekun trojga lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie endokrynologii.

stanowiska: kierownik Kliniki Endokrynologii i Terapii Izotopowej CSK MON Wojskowego Instytutu Medycznego od 2003; docent od 2009; profesor nadzwyczajny od 2011; profesor zwyczajny od 2015 roku.

wyróżnienia: w roku 2001 Nagroda III stopnia w konkursie Rektora Wojskowej Akademii Medycznej o najlepszą Pracę Doktorską. W roku 2011 Nagroda  Dyrektora WIM:  „Złoty Próg” (2011) oraz  III i II stopnia za indywidualne osiągnięcia naukowe odpowiednio w roku 2012 i 2016, zbiorowa dla Kliniki Endokrynologii i Terapii Izotopowej za zajęcie I miejsca w ocenie działalności naukowo – badawczej, dydaktycznej oraz organizacyjnej klinik i zakładów WIM za rok 2012.

organizacje:

członek:  Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego od 1997 r.;  Polskiego od 2002 r. i Europejskiego Towarzystwa Endokrynologicznego od 2005 r.; Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego od 2008 r.; Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej od 2010 r.

Redaktor Naczelny czasopisma Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej „Problemy Medycyny Nuklearnej” (PMN) w 2010 r., a po połączeniu z PMN, Redaktor Naczelny czasopisma Polskiego, Węgierskiego i Serbskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej „Nuclear Medicine Review od 2011 roku (12 pkt MNiSW);

członek Rady Programowej kwartalnika „Lekarz Wojskowy” od 2009 r.;

członek Rady Naukowej czasopisma „Oncoreview” od 2011 r.;

członek Rady Naukowej WIM od 2008 r.;

członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej od 2010 r.; członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego od 2016 r.;

członek Zarządu Oddziału Warszawskiego od 2012 roku; Przewodniczący Sekcji Medycyny Nuklearnej Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego w latach 2012 – 2016 ; Członek Zarządu Sekcji Kardiologii Nuklearnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego od 2015 r. 

Członek Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej VI kadencji (2009 – 2013).

Recenzent wielu pism krajowych i zagranicznych m.in.: Endokrynologii Polskiej, Thyroid Research, Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, Thyroid, Clinical Endocrinology, Endocrine.

inne: objęcie Kliniki Endokrynologii i Terapii Izotopowej WIM w 2003 wiąże się z rozpoczęciem  badań własnych dotyczących: częstości występowania zaburzeń czynności tarczycy w Polsce; leczenia raka tarczycy; nowych metod rozpoznawania i leczenia nowotworów neuroendokrynnych za pomocą radionuklidów sprzężonych z analogami somatostatyny i innymi peptydami;  choroba Cushinga, nowatorskiego zastosowania embolizacji tętnic tarczowych w leczeniu chorób tarczycy; subklinicznej nadczynności tarczycy i jej wpływu na układ sercowo – naczyniowy;

hobby: sport: pływanie; turystyka żeglarska i górska; muzyka klasyczna i jazz; .