dr n. med. Prof. dr hab. n. med.
Cezary Szczylik

specjalista onkologii klinicznej specjalista chorób wewnętrznych

Kierownik Kliniki Onkologii Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojskowego Instytutu Medycznego
szczylik@plw.pl

O mnie

Ukończył studia na Wydziale Lekarskim Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Staż odbył w Temple Univeristy w Filadelfii.
Rozpoczęte tam badania kontynuował do 1993 roku w Thomas Jefferson University w Filadelfii.
Jako visiting professor przebywał w Uniwersytecie w Katanii i Porto. Odbył też przeszkolenie w zakresie allogenicznych przeszczepów szpiku w Szpitalu Kantonalnym w Bazylei (u prof. Bruno Specka).
Zajmuje się głównie onkologią oraz hematologią, zarówno kliniczną jak i doświadczalną.
Dokonał wraz z prof. Jędrzejczakiem pierwszego w Polsce udanego allogenicznego przeszczepu szpiku.
W okresie pracy w USA prowadził intensywne badania nad rolą niektórych genów w procesach nowotworowych.
Łącznie jest autorem około 100 publikacji, ponad 60 doniesień zjazdowych, wielu rozdziałów w książkach z zakresu onkologii doświadczalnej, hematologii oraz biologii molekularnej.
Kieruje badaniami nad nowymi metodami chemioterapii nowotworów. Opracował nowe metody chemioterapii raka jajnika oraz raka żołądka.
Jest członkiem wielu komisji m.in. Komisji Biologii Nowotworów PAN, Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Polskiego Towarzystwa Hematologii i Transfuzjologii.
Założycielem i Prezydentem Fundacji Onkologii Doświadczalnej i Klinicznej, sieci Laboratoriów Onkologii Molekularnej. Współtwórca Studium Medycyny Molekularnej.
Członek Rady Naukowej Fundacji barona Leopolda Kronenberga przy Banku Handlowym SA, członkiem Rady Programowej Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej Porozumienie bez barier.
Jest też zastępcą Redaktora Naczelnego Onkologii Współczesnej, członkiem Rady polskiej edycji British Medical Journal – Merkuriusza Lekarskiego.