Grzegorz Wiktor Kamiński

Płk prof. dr hab. n. med.
profesor nauk medycznych (2014)


tytuł rozprawy doktorskiej
:
„Czynność lewej komory serca u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów”

tytuł rozprawy habilitacyjnej:
„Wpływ leczenia radiojodem subklinicznej nadczynności tarczycy na układ sercowo – naczyniowy”

specjalności:
endokrynologia, kardiologia, choroby wewnętrzne, medycyna nuklearna

miejsce pracy:
Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, Klinika Endokrynologii i Terapii Izotopowej,
ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa – profesor zwyczajny (2015 r.),
stanowisko:
Kierownik Kliniki Endokrynologii i Terapii Izotopowej od 2003 roku;

studia:
Wojskowa Akademia Medyczna  w Łodzi Wydział Lekarski (1988 r.) 

numer prawa wykonywania zawodu: 8069725

studia podyplomowe:
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie w zakresie: Zarządzanie innowacją w sektorze zdrowia (2013 r.)

Stopnie i tytuły naukowe:
dr n. med.  – Wojskowa Akademia Medyczna –   2001 rok;
dr hab. n. med.  – Wojskowy Instytut Medyczny –  styczeń 2009 roku;
prof. n. med. – Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej –  marzec 2014 roku.

specjalizacja I st.:
choroby wewnętrzne 1993 


specjalizacja II st.:
choroby wewnętrzne 1995, kardiologia 1997, endokrynologia 2002, medycyna nuklearna 2012 

liczba wszystkich publikacji:
320 

promotor sześciu rozpraw na stopień doktora nauk medycznych.

kierownik specjalizacji:
 trzech lekarzy, którzy uzyskali tytuł specjalisty w w dziedzinie chorób wewnętrznych i siedmiu w dziedzinie endokrynologii.  Aktualnie opiekun trojga lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie endokrynologii.

stanowiska:
kierownik Kliniki Endokrynologii i Terapii Izotopowej Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Obrony Narodowej Wojskowego Instytutu Medycznego od 2003; docent od 2009; profesor nadzwyczajny od 2011; profesor zwyczajny od 2015 roku.

wyróżnienia:
w roku 2001 Nagroda III stopnia w konkursie Rektora Wojskowej Akademii Medycznej o najlepszą Pracę Doktorską.
W roku 2011 Nagroda  Dyrektora WIM:  „Złoty Próg” (2011) oraz  III i II stopnia za indywidualne osiągnięcia naukowe odpowiednio w roku 2012 i 2016, zbiorowa dla Kliniki Endokrynologii i Terapii Izotopowej za zajęcie I miejsca w ocenie działalności naukowo – badawczej, dydaktycznej oraz organizacyjnej klinik i zakładów WIM za rok 2012.

2020 r.: Nagroda Dydaktyczna Zespołowa Pierwszego Stopnia Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za redakcję i współautorstwo podręcznika pt.”Onkologia. Podręcznik dla studentów medycyny. Pomoc dydaktyczna dla lekarzy specjalizujących się w onkologii”. Także Nagroda Ministra Zdrowia za najlepszy podręcznik w 2020 roku.

organizacje:
członek:  
Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego od 1997 r.; 
Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Endokrynologicznego od 2002 r.;
Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego od 2008 r.;
Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej od 2010 r.

członek Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Medycznego od 2008 r.;

członek Rady Naukowej Narodowego Centrum Badań Jądrowych od 2017 r.;

członek Rady Programowej kwartalnika „Lekarz Wojskowy” od 2009 r.;

członek Rady Naukowej czasopisma „Oncoreview” od 2011 r.;

członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej od 2010 r.;

członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego od 2016 r.;

członek Zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego od 2012 roku;

Przewodniczący Sekcji Medycyny Nuklearnej Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego w latach 2012 – 2016 ;

Członek Zarządu Sekcji Kardiologii Nuklearnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego od 2015 r.

Członek Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej VI kadencji (2009 – 2013).

Redaktor Naczelny czasopisma Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej „Problemy Medycyny Nuklearnej” (PMN)
w 2010 r.,

Redaktor Naczelny czasopisma Polskiego, Węgierskiego, Serbskiego, Bułgarskiego i Macedońskiego  Towarzystwa Medycyny Nuklearnej „Nuclear Medicine Review od 2011 roku (40 pkt MNiSW);

Recenzent wielu pism krajowych i zagranicznych m.in.: Endokrynologii Polskiej, Thyroid Research, Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, Thyroid, Clinical Endocrinology, Endocrine.


POWRÓT
Umów się!